ร่วมใจปลูก”ต้นรวงผึ้ง”เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ ระดมทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมใจปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ภายใต้โครงการเกษตรรวมใจปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทางกระทรวงเกษตรฯได้ดำเนินโครงการเกษตรรวมใจปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์ “ต้นรวงผึ้ง ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติและเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่านที่มีต่อวงการเกษตรไทย โดยเป็นการร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และราษฎรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีใจรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายให้ดำเนินการปลูก “ต้นรวงผึ้ง” พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ในกระทรวงเกษตรฯและทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ 24 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 1,066 ต้น

          “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตระหนักในความสำคัญของการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจหลักของด้านเศรษฐกิจของชาติ ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่พุทธศักราช 2545 โดยโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ตามความต้องการของเกษตรกร และความเหมาะสมของพื้นที่ รวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร”นายกฤษฎา กล่าว

           รมว.เกษตรฯ กล่าวอีกว่า ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งเรื่องการให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัย และให้บริการโดยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นให้ได้มีเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ และนำไปปรับปรุงงานเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตมากขึ้นสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

[adrotate banner=”3″]

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งหวังให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมถึงราษฎรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรรวมใจปลูกพรรณไม้ประจำพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อให้ราษฎรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีใจรักต้นไม้ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนต่อไป