จาก 27 เหลือ 5 บาท! มะพร้าวราคาร่วงหนัก ชาวสวนปล่อยแห้งคาต้น

  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ราคาตกต่่ำเริ่มลุกลามไปแทบทุกกลุ่มพืชกันแล้ว ล่าสุดมะพร้าวจากเดิมราคาอยู่ที่ผลละกว่า 20 บาท มาตกกราวดรูดเหลือราคาเพียงผลละ 5 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเดือดไปทั่วหน้า ข่าวจาก “ไทยรัฐออนไลน์” ได้ข้อมูลเสนอข่าวเกี่ยวกับความเดือดร้อนของชาวสวนมะพร้าว อ.เมือง จ.ประจวบคีรันธื อย่างน่าสนใจ

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ รายงานว่า ชาวสวนมะพร้าวที่ประจวบฯ โอด ราคาผลผลิตตกต่ำ จากหลายเหตุหลายปัจจัย หักค่าลิง ค่าคนสอยแล้ว เหลือลูกละ 4 บาท บอกราคานี้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ แต่เชื่อเป็นไปตามวงรอบ ไม่นานราคาจะดีดขึ้นมา นายอำนาจ ถิ่นฐาน ชาวสวนมะพร้าว อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันราคามะพร้าวผลใหญ่ตกลูกละ 7 บาท เมื่อหักค่าเก็บค่าสอยจะเหลือเพียง 4 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ขายมะพร้าวมา โดยมีปัจจัยหลายสาเหตุที่ทำให้ราคามะพร้าวตกต่ำ คือ ผลผลิตมะพร้าวมา โดยมีปัจจัยหลายสาเหตุที่ทำให้ราคามะพร้าวตกต่ำ คือ ผลผลิตมะพร้าวออกมามากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย มีฝนตก และน้ำดี ประกอบกับการกำจัดศัตรูมะพร้าวที่เคยระบาดในรอบสิบปีที่ผ่านมาได้ผลดี จึงทำให้มะพร้าวฟื้นตัวออกผลผลิตมากขึ้น

นอกจากนี้ ทางโรงงานแปรรูปมะพร้าว ได้ชะลอการซื้อมะพร้าวจากเกษตรกร ทำให้มีมะพร้าวล้นตลาด เนื่องจากโรงงานกะทิอ้างว่าไม่สามารถส่งออกได้เพราะถูกต่างประเทศตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อตัวเกษตรกร นอกจากนี้ยังมีมะพร้าวนำที่เข้ามาอย่างไม่ถูกกฎหมาย หรือมะพร้าวเถื่อนทะลักตามแนวชายแดนรวมทั้งมีผลไม้ในฤดูกาลนี้ออกมาหลายชนิด เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ทำให้ผู้บริโภคเลือกไปรับประทานผลไม้ที่หลากหลายและมีราคาถูก และสาเหตุสุดท้ายคือ สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยเหมือนเมื่อก่อน ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยจึงต้องเลือกซื้อสินค้าเฉพาะที่จำเป็น และมีราคาถูก


“มีสวนมะพร้าวอยู่ 10 ไร่ ในเดือนนี้เก็บผลผลิตได้ประมาณ 1,000 ลูก หากแต่ในช่วงที่มะพร้าวประสบกับภัยแล้ง จะเหลือมะพร้าว 400-500 ลูก ขณะที่บางสวนมีแมลงมีแมลงศัตรูมะพร้าวระบาดด้วย คือ แมลงดำหนามและหนอนหัวดำ อาจมีมะพร้าวเหลือเพียง 200 ลูกเท่านั้น ซึ่งอากาศที่ดีทำให้ผลผลิตมะพร้าวออกมามาก ขณะนี้การรับซื้อมะพร้าวของพ่อค้าคนกลาง กำหนดผลใหญ่ที่ลูกละ 7 บาท หากลูกเล็กลงจะควบรวม 2 ลูก นับเป็น 1 ลูก และหากเล็กมากไม่ได้ขนาด จะนับรวม 3 ลูกเป็น 1 ลูกในอนาคตชาวสวนมะพร้าวต้องกำหนดลูกมะพร้าวที่ได้ขนาดใหญ่เท่านั้น จึงจะสอยลงมาได้ ขณะที่คนงานรับจ้างสอยได้ค่าแรงจากจำนวนลูกมะพร้าว จึงเลือกที่จะสอยทุกขนาดจึงทำให้ชาวสวนขาดโอกาสในการปล่อยให้ผลผลิตมะพร้าวโตเต็มวัย”

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาคือ กำหนดราคาขายมะพร้าวหน้าสวนในราคาผลละ 15 บาท ราคาที่ต่ำเหลือเพียง 7 บาทเช่นนี้ ตัวเกษตรกรอยู่ไม่ได้ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่ม เช่น ค่าแรง ค่าปุ๋ย ซึ่งเป็นต้นทุนในการบำรุงรักษาต้นมะพร้าว ยิ่งในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ที่พืชผลทางการเกษตรตกต่ำเกือบทุกตัว แต่ก็เชื่อว่าเป็นวงรอบการของราคามะพร้าวมีต่ำก็มีสูงได้ คาดว่าราคาจะกลับมาเสถียรได้ในไม่ช้า

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ราคามะพร้าวลูกใหญ่ นายทุนยังรับซื้อที่ลูกละ 5 บาท มะพร้าวกลาง 3 บาท ชาวสวนจำเป็นต้องปล่อยให้มะพร้าวแห้งคาต้นเพราะจ้างคนสอยลงมาขายก็ไม่คุ้ม ส่งผลให้การเศรษฐกิจการค้าขายในพื้นที่พลอยเงียบเหงาซบเซาไปด้วย เพาะชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวสวน ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยผลผลิตจากสวน เมื่อขายไม่ได้ราคา จึงไม่มีเงินมาจับจ่ายใช้สอย.

ที่มา : ไทยรัฐ : อ่านเพิ่มเติม : https://www.thairath.co.th/content/1312762