“มันสำปะหลังอินทรีย์”สดใส ราคาดี ตลาดต้องการสูง(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส  กาเจ

          หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี  ตั้งแต่ปี 2559 ชุดแรกเกษตรกรร่วมโครงการ 34 ราย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวน 9 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันกว่า 30 ไร่ สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังแห่งแรกของโลกที่ จ.อุบลราชธานี ล๊อตแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพบว่าตลาดมีต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ

        ที่สำคัญขายผลผลิตหัวมันสำปะหลังดิบในราคาที่กว่าด้วย ปัจจุบัยราคากิโลกรัมกว่า 3 บาทกรมวิชาการเกษตร ผนึกโรงงานแป้งมันส่งเสริมเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกแบบอินทรีย์เพิ่ม ให้ถึง 2 หมื่นไร่ขยายไปยังจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

        นายถนอม สระบัวคำ พนักวานการเกษตรระดับ ส.3 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี  บอกว่า กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ส่งเสริมเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ มีเกษตรกรร่วมโครงการ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สว่างวีรงศ์ วารินชำราบ นายเยีย และพิบูลมังสาหาร รวมถึงบางส่วนใน จ.ยโสธร

      ล่าสุดได้ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ต้นแบบแล้วที่บ้านหนองแปน  ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี พร้อมกันนี้ทางกรมวิชาการเกษตรได้ทำพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (ORGANIC THAILAND / USDA / EU ORGANIC) ให้แก่เกษตรกรรุ่น 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจำนวน 9 ราย มีพื้นที่เพาะปลูกรวมกันกว่า 30 ไร่ นับเป็นพื้นที่แรกที่มีการส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ของโลกและสามารถส่งออกได้แล้ว

       จากนั้นได้มีการส่วงเริมให้ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นที่ 2 จำนวน 34 ราย พื้นที่เพาะปลูกอีก 150 ไร่ และเกษตรกรรุ่นที่ 3 ที่ทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการในฤดูกาลผลิต 2561-2562 อีกประมาณ 100 ราย ไม่น้อยกว่า 300 ไร่ปัจจุบันมีเกษตรกปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ขยายเพิ่มเป็นอีก 4 อำเภอและจะขยายสู่จังหวัดใกล้เคียงด้วย ตั้งเป้าจะขยายพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ให้ได้กว่า 2 หมื่นไร่ ในอนาคตอันใกล้นี้

[adrotate banner=”3"]

      “ทุกวันนี้ความต้องการตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นตามกระแสรักษ์สุขภาพ รวมถึงแนวโน้มการส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี ฉะนั้นไม่ต้องห่วงมันสำปะหลังอินทรีย์มีตลาดรองรับ และราคารับซื้อสูงขึ้นด้วย ปัจจุบันมีราคาประกันรับซื้อที่กิโลกรัมละ 3 บาท สูงกว่ามันสำปะหลังเคมีราว 1 เท่าตัว ที่สำคัญมันสำปะหลังอินทรีย์ให้ผลผลิตสูงถึง 5-7 ตันต่อไร่ จากที่ปลูกปกติ 4.5 ตันต่อไร่ และเปอร์เซ็นต์แป้งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ 27-31 เปอร์เซ็นต์ด้วย” นายถนอม  กล่าว

       จากข้อมูลปัจจุบันระบุว่า ภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 4 ล้านไร่ โดยพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 10 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี ทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์มากขึ้น เพราะจะได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าปกติ และยังเป็นผลดีต่อสุขภาพของเกษตรกรด้วย สนใจปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์กับกรมวิชาการเกษตร สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี 045-202-193

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ