ปลูกข้าวโพดหลังนาที่อุบลฯคึกคัก คาดเงินกำไรสะพัดกว่า 20 ล้าน

  •  
  •  
  •  
  •  

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปีการผลิต 2560/61 ที่อุบลราชธานีคึกคัก เกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 3,500 ราย ในพื้นที่ 2.2 หมื่นไร่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 83 คาดผลผลิตจะออกสู่ตลาดปลายเดือนเมษายนนี้ มีเอกชนรับซื้อในราคา กก.ละ 8 บาท จะทำให้มีเงินหมุนเวียนจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่า 133 ล้านบาท เกษตรกรจะกำไรเนาะๆกว่า 20 บาท

        นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ปีการผลิต 2560/61 ของจังหวัดอุบลราชธานี ว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 (สศท.11) ว่า มีเกษตรกรสนใจร่วมโครงเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลปีที่แล้วถึง             83 % โดยโครงการนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักเป็นดำเนินการส่งเสริมเกษตรกร

[adrotate banner=”3"]

       โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ระยะเวลาดำเนินการตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 รวม 31 จังหวัดทั่วประเทศ พื้นที่ 0.7 ล้านไร่ เกษตรกร 47,800 ราย ในเขตชลประทานหรือใกล้แหล่งน้ำ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา บูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร

        สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินโครงการในพื้นที่ 16 อำเภอ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 3,500 ราย พื้นที่เป้าหมาย 22,000 ไร่ โดยปีนี้พบว่า พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มจากปีที่แล้ว ร้อยละ 83  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจ ในโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา รวมทั้งแสดงผลสำเร็จของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรตัดสินใจปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวนาปรัง

         ด้านนายไพฑูรย์  สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 กล่าวเสริมว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 ในจังหวัดอุบลราชธานี ขณะนี้อยู่ในช่วงออกผลและฝักเริ่มแก่    โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดปลายเดือนเมษายนนี้  คาดว่าผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 759 กก./ไร่ (ณ ความชื้น 14.5%)

        ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถได้รับผลตอบแทน (กำไร) จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าไร่ละ 1,000 บาท หรือได้กำไรมากกว่าการปลูกข้าวรอบ 2 ไม่น้อยกว่าไร่ละ 500 บาท และในส่วนของช่องทางการตลาด เกษตรกรยังมีการทำ MOU กับภาคเอกชน บริษัท ก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จำกัด ในราคาประกันเริ่มต้น  8 บาท/กก. แต่ทั้งนี้  ขึ้นกับราคาตลาดในปัจจุบันด้วยเช่นกัน ซึ่ง สศท.11 จะดำเนินการติดตามสถานการณ์การผลิตอีกครั้งภายหลังการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นและรายงานให้ทราบในระยะต่อไป

อย่างไรก็ตามหากประเมินจากกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 3,500 ราย ในพื้นที่ 2.2 หมื่นไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลผลิตไร่ละ 759 กก.เท่ากับได้ผลผลิตกว่า 16.69 ล้าน กก.ราคา กก.ละ 8 บาทจะทำให้มีเงินหมุนเวียนกว่า 133 ล้านบาท หากน้ยไร่ละ 1,000 บาท เกษตรกรจะได้กำไรรวม 22 ล้านบาท

ที่มาข้อมูล :: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ