วิธีง่ายๆให้ผลไม้สุกช้า

  •  
  •  
  •  
  •  

                    วิธีง่ายๆให้ผลไม้สุกช้า

 โดย … รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

         โดยปกติคนมักนิยมการบ่มผลไม้โดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะใช้ถ่านแก๊ส ซึ่งเป็นวิธีการที่ปฏิบัติกันทั่วไปในประเทศไทย  การสร้างห้องขึ้นมาโดยมีลักษณะเป็นห้องอับอากาศ คือแล้วใช้แก๊สเอทิลีนใส่เข้าไปตามความเข้มข้นที่ต้องการ และการใช้สารเคมีในการเร่งการสุก คือ เอทีฟอน แต่ในความเป็นจริงแล้วในวงการส่งออกผลไม้ยังมีวิธีให้ผลไม้สุกช้าด้วย

[adrotate banner=”3"]

           คือพูดง่ายๆตามภาษาวิชาการก็คือ ต้องการให้ผลไม้ชะลอให้สุกช้าลง ก็สามารถทำได้เช่นกัน อย่างที่บอกไว้แล้วว่าการสุกของผลไม้เกิดจากแก๊สเอทิลีนที่ผลไม้สร้างขึ้นเอง และในระหว่างการสุกมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้น โดยเฉพาะมีการหายใจมากขึ้นเพื่อนำพลังงานมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

          ดังนั้นถ้าไม่ต้องการให้ผลไม้สุกเร็ว ก็ต้องหาทางลดเอทิลีนและลดการหายใจ เช่น เก็บไว้ในตู้เย็น ซึ่งเราทราบอยู่ว่าถ้าอุณหภูมิต่ำจะมีการหายใจน้อยลง

          อีกวิธีหนึ่งคือ ห่อด้วยถุงพลาสติก เพื่อให้คาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นออกซิเจนน้อยลงจะได้หายใจลดลงเช่นกัน  แต่ผู้ประกอบการส่งออกผลจะใช้วิธีสร้างห้องเย็นเพื่อเก็บผลไม้ให้ช้าลงพูดง่ายว่า  สำหรับในครัวเรือนแล้วก็มีการใช้ถุงพลาสติกห่อผลไม้เก็บไว้ในตู้เย็น ซึ่งก็เป็นการชะลอการสุกได้เช่นกัน

          ทั้งหมดนี้คือการชะลอการสุกโดยอาศัยความรู้ที่เราทราบกันอยู่เกี่ยวกับกระบวนการให้ผลสุกช้า นอกจากนี้ยังมีสารบางชนิดที่สามารถทำลายเอทิลีนได้โดยตรง ก็อาจมีการใช้สารเหล่านี้เข้าร่วมเพื่อดูดซับเอทิลีนให้หมดไป ผลไม้ก็จะสุกช้าลงได้

      ความรู้เหล่านี้มีการประยุกต์ใช้แล้วในการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ ซึ่งต้องการชะลอการสุกนั่นเอวครับ