ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาการใช้เทคโนโลยีแก้ไขยีนในข้าว

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

นักวิจัยจาก Chandigarh University ในอินเดียและพันธมิตร ได้พิจารณาวิธีการแก้ไขยีนเพื่อการปรับเปลี่ยนที่เป็นเป้าหมายในข้าว การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการแก้ไขยีน เพื่อสนับสนุนการเกษตรที่ยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

ข้าวเป็นอาหารหลักในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การผลิตข้าวถูกคุกคามจากเชื้อโรคและแมลงศัตรูข้าวหลายชนิด ซึ่งทำให้จำเป็นต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีความยืดหยุ่น เทคโนโลยีการแก้ไขยีนเป็นเครื่องมือที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ ๆ

นักวิจัยได้วิเคราะห์ความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีแก้ไขยีนที่สามารถใช้กับข้าวได้ และแสดงให้เห็นว่าการใช้การแก้ไขยีนในข้าว อาจช่วยให้ข้าวสามารถเผชิญกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ เช่น โรคศัตรูข้าวและความเสียหายที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยได้ตรวจสอบข้อจำกัดที่เป็นไปได้และโอกาสในอนาคตสำหรับการนำพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม การศึกษายังได้หารือถึงข้อกังวลด้านจริยธรรมและกรอบการกำกับดูแลในการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม

ครับ เทคโนโลยีแก้ไขยีนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพล่าสุดในการพัฒนาพันธุ์พืช

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgeed.2024.1415244/abstract