ผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศสนับสนุนให้ใช้ข้าวสีทองเพื่อช่วยชีวิตเด็กที่ขาดเอ

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

     ผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ประเทศ ให้การสนับสนุนข้าวที่อุดมด้วยวิตามินเอ หรือที่เรียกว่าข้าวสีทอง(Golden Rice) เพื่อป้องกันการขาดวิตามินเอ (vitamin A deficiency – VAD) ที่คร่าชีวิตเด็กหลายล้านคนในประเทศด้อยพัฒนา ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS)

     ข้าวสีทองเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา VAD ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จนถึงปัจจุบัน มีเพียงประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้น ที่อนุญาตให้ปลูกข้าวสีทอง การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่า การบริโภคข้าวสีทองจะได้รับวิตามินเอร้อยละ 89-113 และ ร้อยละ 57-99  ของความต้องการวิตามินเอที่แนะนำสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในบังคลาเทศและฟิลิปปินส์ตามลำดับ

     นอกจากนี้ ยังคาดว่าข้าวสีทองจะสามารถสร้างผลกำไร และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่รัฐบาล ผู้ปลูก หรือผู้บริโภค เมื่อเทียบกับข้าวขาวปกติ

     ผู้เชี่ยวชาญหลายคน กล่าวว่า การชะลอการใช้ข้าวสีทองที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและป้องกันการเสียชีวิตของเด็ก ๆ จำนวนมาก ที่ขาดวิตามินเอ จะสร้างความเปราะบางของประชากรในประเทศ

      ดังนั้นผู้กำหนดนโยบายจึงต้องหาทางแก้ไขการต่อต้านข้าวสีทองและเร่งการยอมรับและการนำไปใช้ประโยชน์

     ครับ ข้าวสีทองมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิต โดยเฉพาะชีวิตเด็ก ๆ ก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการสนับสนุนการประโยชน์ของข้าวสีทอง

     อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pnas.org/content/118/51/e2120901118