เสียงสะท้อนจากเกษตรกร “เทคโนโลยีชีวภาพ ทางเลือกในการลดสารกำจัดศัตรูพืช”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

     เกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลบบนโลกใบนี้บอกว่า การควบคุมวัชพืชเป็นเรื่องของความสมดุล ที่เราต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของพืชที่เราต้องการจะปลูกและพืชที่ไม่ต้องการ

     ไม่สำคัญว่า เราจะปลูกอะไร มะเขือเทศและพริกในสวนหรือข้าวโพด ถั่วเหลือง และข้าวสาลีในไร่ของเรา เราต้องการดิน น้ำ และแสงแดดที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พืชเจริญเติบโตและประสบผลสำเร็จ ในขณะเดียวกันก็รักษาศัตรูพืชที่ไม่ต้องการ เช่น วัชพืช แมลงศัตรู และโรคพืชให้เหลือน้อยที่สุด

   การปฏิบัติในการเพาะปลูก เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน การลดการไถพรวน และการปลูกพืชคลุม ซึ่งการปฎิบัติทั้งหมดที่กล่าวมา ก็เพื่อกีดกันการเจริญเติบโตของวัชพืช ถึงกระนั้น วัชพืชก็มีความสามารถในการปรับตัวและเอาตัวรอดจากเทคนิคการจัดการเหล่านั้น นั่นคือความจำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

    เทคโนโลยีที่นำมาช่วยนี้รวมถึงการใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชพร้อมๆ กับการกำจัดวัชพืชให้ดีขึ้น

    ในฐานะเกษตรกร เขาบอกว่า “พืชดัดแปลงพันธุกรรมนั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับฉัน เพราะจะทำให้พืชผลของฉันปลอดภัย และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคเช่นกัน เพราะเมื่อพืชเจริญเติบโตโดยปราศจากวัชพืช อาหารจากพืชก็อุดมสมบูรณ์และราคาที่ร้านขายของชำ และร้านอาหารยังคงสมเหตุสมผล และสุดท้ายก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมเพราะเราลดการพึ่งพาสารกำจัดวัชพืช” เป็นเหตุผลของเกษตรกร

     ครับ นี่คือความคิดเห็นของเกษตรกร ที่มองเห็นประโยชน์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรม ไม่เฉพาะต่อตัวเกษตรกรเองแต่ยังมองถึงผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

    อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.agweb.com/opinion/controlling-weeds-requires-balance-and-technology-helps