ไนจีเรีย เดินหน้าตรวจสอบแนวทางการแก้ไขยีน ให้แน่ใจว่าการพัฒนาพืชด้วยCRISPR อย่างปลอดภัย

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

      เมื่อเร็วๆนี้ หน่วยงานจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติไนจีเรีย (NigerianNational Biosafety Management Agency  -NBMA) ได้รับรองอย่างเป็นทางการแนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขยีน

      Dr Rufus Ebegbaผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NBMA กล่าวในระหว่างการฝึกการตรวจสอบความถูกต้องในAbuja (เมืองหลวงของไนจีเรีย) ว่า หน่วยงานได้รับการพัฒนาและรัฐบาลกลางพร้อมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะตัวขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจทั่วโลก ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้ปลอดภัยและไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

    “เราเชื่ออย่างจริงจังว่า การแก้ไขยีนจำเป็นต้องมีกฎระเบียบที่เพียงพอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการพัฒนาจะไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพของมนุษย์พืชและสัตว์และมีข้อสังเกตว่า จำเป็นต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ NBMA 2015 เพื่อรวมแง่มุมใหม่ ๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาชีววิทยาสังเคราะห์ (synthetic biology)การขับเคลื่อนยีนการแก้ไขยีนและระบบป้องกันทางชีวภาพ(Biosecurity)ที่ทำไว้ในปี 2562”

     เขาบอกอีกว่า  “เราได้ส่งแนวทางนี้เพื่อให้มีการทบทวนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติและรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเราได้จัดทำเอกสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมอย่างเหมาะสมในการแก้ไขยีนและผลิตภัณฑ์ ที่ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ ที่ใช้ในขอบเขตจำกัด การใช้ในการควบคุมและการปลดปล่อยในเชิงพาณิชย์”

    ครับ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในแต่ละประเทศจะขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐเป็นสำคัญ ไม่รู้ว่า เมื่อไหร่รัฐบาลไทยจะกล้าหาญพอที่จะกำหนดเรื่องนี้ในนโยบาย

     อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.vanguardngr.com/2020/12/fg-validates-national-biosafety-guideline-on-gene-editing-in-nigeria/