ประโยชน์ที่เห็นชัดๆ จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมช่วยเพิ่มผลผลิต ชุบชีวิตคนนับล้านทั่วโลก

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

      เวลาผ่านไปกว่า 25 ปีนับตั้งแต่มีการเริ่มใช้ประโยชน์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการเกษตรรวมทั้งปรับปรุงชีวิตของเกษตรกรและชุมชนในชนบทเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงสุขภาพของโลกด้วย

     ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดยเฉพาะพืชที่ต้านทานแมลงศัตรู ได้ลดปริมาณการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชลงได้ 619 ล้านกก. เทียบเท่ากับการลดการใช้สารป้องกันกำจัดแมลงทั้งหมดร้อยละ 8.1

       การใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม ช่วยให้สามารถเพาะปลูกได้โดยไม่ต้องไถพรวน และ CO2 จะถูกกักเก็บไว้ในดินได้ดี ในปี 2561 เพียงปีเดียว ให้ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเทียบเท่ากับการนำรถยนต์ออกจากท้องถนนจำนวน 13.6 ล้านคัน

      นอกจากนี้ยังควบคุมวัชพืชและศัตรูพืชได้ดีขึ้นการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพิ่มขึ้นอีก 405 ล้านตัน

      ครับ มีการนำเสนอประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทุกปี ไม่รู้ว่าจะพอช่วยให้ประเทศไทยปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้บ้างหรือเปล่า?

     อ่านเพิ่มเติมได้จาก https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https://vtc.vn/cong-nghe-sinh-hoc-lam-thay-doi-nganh-nong-nghiep-ar583004.html