นักวิจัยสร้างโปรโตคอลใหม่ ” Rapid TALEN Assembly” สำหรับการแก้ไขจีโนม ที่ดีกว่าCRISPR

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

       โปรโตคอลสำหรับการเตรียม transcription activator-like effector nuclease (TALEN) ที่รวดเร็ว ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของ Golden Gate TALEN และ TAL Effector Kit 2.0 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย โปรโตคอลใหม่ที่เรียกว่า Rapid TALEN Assembly นี้สามารถใช้เพื่อเตรียม TALEN ที่มีผลผูกพันกับ 18 bp ที่กำหนดเองได้ในเวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่า CRISPR ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ใน ACS Publications

       จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์นี้ โปรโตคอลที่กล่าวถึงนี้จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชุด monomers (หน่วยเล็ก ๆ ของสารในพอลิเมอร์) เชิงเส้น (linear) ชุดแกนหลักพลาสมิด TALE-FokI ในขั้นสุดท้าย และท่อเชื่อม (pipeline) เพื่อประกอบเป็น TALEN expression plasmid ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการศึกษาครั้งนี้

       การสร้าง ท่อเชื่อม TALEN สามารถได้รับมาจากหลายกลุ่มเชิงบวก (several positive colonies) ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าร้อยละ 80 ผลการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับยีน NF-κB จำนวน 5 ยีน แสดงให้เห็นว่าโปรโตคอลใหม่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทำซ้ำได้ มีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า TALEN ที่ประดิษฐ์ขึ้นมีประสิทธิภาพในการแก้ไขที่ดีกว่า CRISPR

       ครับ เป็นวิชาการเชิงลึกหน่อยหนึ่ง แต่ขอให้เข้าใจว่า เป็นเรื่องของการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิธีการแก้ไขยีนมีประสิทธิภาพสูง สามารถทำซ้ำได้ มีความน่าเชื่อถือและนำไปใช้ได้ ซึ่งดีกว่าวิธีเดิม คือ CRISPR นั่นเอง

      เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโตคอลนี้ได้จาก https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.0c02396

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ