วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชยุคใหม่ ไปไกลแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

     วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชยุคใหม่ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีการผสมพันธุ์แบบดั้งเดิมที่ต้องใช้แรงงานมากและใช้เวลานาน

     เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ยุคใหม่ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน คือ double haploid (DH) (การพัฒนาสายพันธุ์แท้จากสายพันธุ์ haploid) และการแก้ไขจีโนมด้วยวิธี CRISPR / Cas-mediated (การปรับเปลี่ยนยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ต้องการได้โดยตรงในช่วงเวลาสั้น ๆ) ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์

       แต่การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รายงานนวัตกรรมใหม่ที่ใช้เป็นกลยุทธ์การปรับปรุงพันธุ์ที่รวดเร็ว เป็นกลยุทธ์ของการรวม HI (haploid inducers) และ การตัดต่อจีโนมด้วย CRISPR / Cas9 โดยการผสมพันธุ์เพียงครั้งเดี่ยวซึ่งจะช่วยเร่งการปรับปรุงพันธุ์ในพืชหลากหลายชนิด ซึ่งกลุ่มวิจัยของซินเจนทาเรียกวิธีนี้ว่า “HI-Edit”

       ในอีกการศึกษาหนึ่งได้รายงานวิธีการที่คล้ายกันจากการรวมการแก้ไขจีโนมกับ matl-mediated HI ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดและเรียกวิธีการนี้ว่า Haploid-Inducer Mediated Genome Editing (IMGE)

       ครับ คำศัพย์ที่ใช้ค่อนข้างเป็นวิชาการอย่างมาก และยากที่จะนำมาอธิบาย เอาเป็นว่า เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตสายพันธุ์แท้ เพื่อใช้ในการสร้างพันธุ์ลูกผสมนั้น ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่อนข้างใช้แรงงานและเวลามาก นักวิทยาศาสตร์ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี ที่เรียกว่า HI-Edit และ IMGE ที่รวม double haploid (DH) และวิธี CRISPR / Cas-mediated เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาสายพันธุ์แท้ ที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังอาจมีวิธีการอื่น ๆ ที่คล้ายกันนี้ ที่จะใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในรุ่นต่อไป

      อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cell.com/molecular-plant/fulltext/S1674-2052(19)30098-X?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Molecular_Plant_TrendMD_1

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ