เกาหลีใต้กำลังจะเป็นผู้นำในการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสภาษิต

          ศูนย์แห่งชาติสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม (National Center for GM Crops NCGC) ในประเทศเกาหลีใต้ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ และเพื่อเปลี่ยนการเกษตรให้เป็นประเทศผู้นำระดับชาติด้วยการใช้เทคโนโลยี NCGC ได้พัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รับการปรับปรุงในลักษณะที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรและสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง  พืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รับการพัฒนา ได้คำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบในทางปฏิบัติเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงพาณิชย์ในอนาคต

         ศูนย์แห่งชาติสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเกาหลีใต้ ได้พัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมจำนวน 81 ลักษณะ (events) จากพืช 13 ชนิด เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ทนต่อความเครียด อาทิ กะหล่ำปลีที่ทนต่อแมลงศัตรู

        นอกจากนี้มีข้าวที่ทนต่อศัตรูพืช พริกไทยที่ต้านทานต่อไวรัสโมเสคแตงกวา (CMV) เบญจมาศที่ต้านทานต่อไวรอยด์ และอื่น ๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้มีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชน้อยลงและป้องกันการสูญเสียของผลผลิตซึ่งก็หมายความว่า พืชดังกล่าวสามารถใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

        การเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ได้มีการพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ทนแล้ง รวมถึงข้าว ถั่วเหลือง และกะหล่ำปลี ข้าวดัดแปลงพันธุกรรมให้ทนความแห้งแล้ง สามารถให้ผลผลิตมากขึ้นร้อยละ 15-20 ภายใต้สภาพแล้ง เมื่อเทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบที่ไม่ทนทาน

       ทีมวิจัยยังได้พัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่เพิ่มมูลค่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพ หรือเพิ่มลักษณะใหม่ ๆ เช่นข้าวดัดแปลงพันธุกรรมที่มีคุณค่าสูง เพื่อเพิ่มการบริโภคข้าวเช่นข้าวที่มีแร่ธาตุสูงข้าวสีทองที่สร้างเบต้าแคโรทีน (สารตั้งต้นของวิตามินเอ) ข้าวดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อช่วยป้องกันโรคเบาหวาน และอื่น ๆ

       ผลที่ได้นี้บ่งชี้ว่าข้าวสามารถนำมาใช้ไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักเท่านั้น แต่ยังเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมมูลค่าสูงเช่น ยาหรือเวชสำอาง การวิจัยที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรยังคงดำเนินการต่อ เพื่อยืนยันถึงความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในอนาคต

       ครับ ประเทศเกาหลีใต้ ยังไม่อนุญาตให้ปลูกเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาพืชดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคต ซึ่งต่างจากประเทศไทย ต้องให้อนาคตมาถึงก่อน เศร้า..!

          อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://geneticliteracyproject.org/2019/09/20/south-korea-develops-13-gmo-crops-in-7-years-to-battle-drought-pests/?mc_cid=77a8d7df33&mc_eid=43212d8a02

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ