รัฐบาลแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย กำลังจะยกเลิกการห้ามปลูก”พืชจีเอ็มโอ”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

         รัฐบาลแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South Australia – SA) จะยกเลิกการห้ามปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)ที่ใช้เป็นอาหารในแผ่นดินของรัฐเซาท์ออสเตรเลีย แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการทบทวนการห้ามปลูกเมื่อปี 2561 โดยศาสตราจารย์ Kym Anderson ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรเลียจากมหาวิทยาลัยแอดิเลด (University of Adelaide)

          เมื่อปี2547 รัฐบาลแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ได้บังคับใช้ พระราชบัญญัติ การจัดการพืชดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ. 2547 (Genetically Modified Crops Management Act 2004) ซึ่งห้ามไม่ให้เกษตรกรปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้เป็นอาหารในภูมิภาครวมถึงเกาะ Kangaroo เมื่อมีการทบทวนการห้ามปลูกของรัฐบาลเมื่อปีที่ผ่านมา รัฐบาลของรัฐได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการห้ามปลูกเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2562  ยกเว้นบนเกาะ Kangaroo ที่ยังคงห้ามปลูก เนื่องจากยังมีตลาดสำหรับคาโนลา ที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธุกรรมในญี่ปุ่น

        รัฐบาลแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ได้เปิดขอคำปรึกษาเป็นระยะเวลาหกสัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาทบทวนการแก้ไขกฎระเบียบที่เสนอ การส่งผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรจะได้รับการยอมรับ ซึ่งส่งได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยการประชุมระหว่างหน่วยงานของรัฐและสาธารณชน จะจัดขึ้นในแอดิเลด (Adelaide) และเกาะ Kangaroo

       เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาของการขอคำปรึกษาคำแนะนำจะถูกส่งไปยังผู้ว่าการรัฐ รัฐบาลแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย มีเป้าหมายที่จะใช้กฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกในปี 2563

         การยกเลิกการห้ามนี้จะช่วยให้เกษตรกรในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย มีทางเลือกในการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นอาหารTim Whetstone จากกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการพัฒนาภูมิภาคกล่าวว่า การทบทวนของ Anderson แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีรายได้น้อยลง เนื่องจากถูกสั่งห้ามปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม

         การห้ามปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทำให้เกษตรกรในเซาท์ออสเตรเลียมีค่าใช้จ่าย 33 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2547 และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 5 ล้านดอลลาร์ หากขยายการห้ามไปถึงปี 2568 Whetstone ชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูป (การยกเลิกการห้าม) จะเพิ่มรายได้ของเกษตรกรในขณะเดียวกันก็ช่วยเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยการสร้างงานและดึงดูดการลงทุนการวิจัยมากขึ้น

        ครับ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาค สร้างงานและการลงทุน รัฐบาลแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย จึงได้ยกเลิกการห้ามปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม แล้วเมื่อไหร่รัฐบาลแห่งประเทศไทย จะอนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้เหมือนกับประเทศอื่น ๆ อีก 27 ประเทศที่กำลังปลูกอยู่ในปัจจุบัน

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pir.sa.gov.au/primary_industry/genetically_modified_gm_crops

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ