ประเมินผลกระทบจากการปลิวไปของยีนข้าวโพดจีเอ็มสู่ข้าวโพดพื้นเมือง

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

        นักวิทยาศาสตร์จากประเทศเม็กซิโก ได้ประเมินศักยภาพของผลกระทบที่เกิดจากการปลิวไปของยีนจากข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม ไปสู่ข้าวโพดพื้นเมืองในประเทศเม็กซิโก ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งของความหลากหลายของข้าวโพด และผลที่ได้จากการประเมินได้ลงพิมพ์ในวารสาร Transgenic Research

          ลักษณะที่ต้านทานแมลงศัตรู และทนทานต่อสารกำจัดวัชพืช ของ MON89034 x MON88017 หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Genuity ® VT Triple Pro (VT3Pro) ได้ถูกถ่ายทอดเข้าไปในข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองของเม็กซิโกจำนวน 2 พันธุ์ คือ Tuxpeno และ Tabloncillo นำลูกที่ได้มาศึกษาในแปลงทดสอบจำนวน 4 พื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน

          ทั้งนี้เพื่อประเมินลักษณะที่แสดงออกภายนอก การตอบสนองของพืชต่อตัวที่ก่อให้เกิดความเครียด และองค์ประกอบของเมล็ดของพันธุ์พื้นเมืองทั้งที่มีและไม่มีลักษณะที่ต้านทานแมลงศัตรู และทนทานต่อสารกำจัดวัชพืช นอกจากนี้ยังนำเมล็ดที่ได้จากการผสมกลับ 4 ชั่ว เข้าร่วมการวิเคราะห์การกระจายตัวของลักษณะที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรมด้วย

          ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างพันธุ์พื้นเมืองที่มีและไม่มีลักษณะที่ต้านทานแมลงศัตรู และทนทานต่อสารกำจัดวัชพืชของ VT3Pro การวิเคราะห์การกระจายตัวแสดงให้เห็นว่า ลักษณะที่ต้านทานแมลงศัตรู และทนทานต่อสารกำจัดวัชพืช เมื่อถูกถ่ายทอดเข้าไปในข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง ก็จะมีการกระจายตัวตามหลักการของเมนเดล (Mendel)

          นั่นก็หมายความว่า ถ้ามีการถ่ายทอดลักษณะดังกล่าวเข้าไปในข้าวโพดพันธุ์พื้นเมือง โดยการปลิวไปของยีนตามธรรมชาติแล้ว ลักษณะที่ต้านทานแมลงศัตรู และทนทานต่อสารกำจัดวัชพืชจะไปทำให้ลักษณะที่แสดงออก หรือลักษณะเมล็ด และการตอบสนองของพืชต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียด เปลี่ยนแปลง และจะมีการกระจายตัวเช่นเดียวกับยีนอื่น ๆ ทั่วไป

           ครับ ความกังวลที่ว่า การปลิวไปของยีนจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมไปสู่พืชพันธุ์พื้นเมือง แล้วจะทำให้พืชพันธุ์พื้นเมืองเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็พอจะได้คำตอบ ว่าลักษณะการแสดงออกภายนอกยังเหมือนเดิม นอกจากนี้ การกระจายตัวของยีนในแต่ละรุ่นก็เป็นไปตามปกติ

           อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-019-00160-3

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ