ถึงเวลาที่ต้องทบทวนในการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

          เรื่องราวต่อไปนี้ เป็นความคิดเห็นของ Dr. Richard Murphy ซึ่งเป็นนักชีวเคมีชาวไอริชที่ได้รับรางวัล Alltech Medal of Excellence 2019 ในการประชุม Alltech Ideas Conference ที่เมือง Lexington ในรัฐ Kentucky ซึ่งเขาได้กล่าวว่า ถึงเวลาที่ต้องทบทวนเกี่ยวกับการใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในการเกษตร

          Murphy ในขณะที่ได้เป็นผู้อำนวยการวิจัยของ Alltech European Bioscience Center ในไอร์แลนด์ เขาเคยกล่าวไว้ว่า “เมื่อเราคิดถึงนิยามดั้งเดิมของ GMOs (จีเอ็มโอ – สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม) เรากำลังพูดถึง GMO ในยุค 1.0 แต่ขณะนี้เราอยู่ที่ GMO ในยุค 5.0 นั่นก็หมายถึงมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมาก แต่ในความเห็นของผู้คนเกี่ยวกับจีเอ็มโอนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากยุค 1.0 และนั่นคือปัญหา ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นปัญหาด้านการสื่อสาร แต่ยังเป็นปัญหาในการทำความเข้าใจอีกด้วย”

          Murphy มองในแง่ดีว่า ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับ GMOs จะเปลี่ยนไป โดยเขากล่าวว่า “ฉันคิดว่าในพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยเทคโนโลยีจีเอ็มโอชนิดที่ถูกต้องพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์ และฉันคิดว่าเมื่อเราพิจารณาสิ่งที่เราเผชิญ – ประชากรที่กำลังเติบโตและทรัพยากรที่ลดน้อยลง –
จะมีเวลาที่เราต้องตัดสินใจ เราจะปฏิเสธ GMOs ต่อไปได้หรือไม่? เราต้องมองมันต่างออกไป และฉันคิดว่ายังมีที่ว่างสำหรับ GMOs ดังนั้นฉันจะสนับสนุน GMOs ซึ่งฉันคิดว่ายังมีโอกาสที่จะนำมาใช้ประโยชน์”

        นอกจากนี้ Murphy ยังตั้งข้อสังเกตว่า ปัญหานี้ยังเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ว่า “หากเรากำลังทำการเกษตรอย่างเข้มข้น เพื่อผลิตพืชผลมากขึ้นสำหรับเลี้ยงประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เราต้องพิจารณาผลกระทบของสิ่งนั้น และหากการใช้ GMOs ช่วยให้เราสามารถเพิ่มผลิตผลโดยไม่มีผลกระทบเพิ่มขึ้นเหมือนกับวิธีการดั้งเดิม ก็จะต้องถึงเวลาเพื่อเปิดการอภิปรายเกี่ยวกับ GMOs"”

         ครับ กล่าวโดยสรุปคือ มีความก้าวหน้ามากทางเทคโนโลยี ในขณะที่คนทั่วไปยังยึดติดกับความคิดในเทคโนโลยีเดิม ๆ ประกอบกับสิ่งท้าทายที่มีอยู่ซึ่งได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากรและทรัพยากรที่ลดลง รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ถึงเวลาที่จะต้องพูดคุยเกี่ยวกับ GMOs – ประเทศไทยจะคุยในเรื่องนี้บ้างไหมครับ?

       อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2019/05/irish-scientist-calls-reopening-gmo-debate

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ