ใช้ CRISPR-Cas9 เปลี่ยนข้าวสารเมล็ดสีขาวเป็นเมล็ดสีแดงได้แล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

                                                                   Organic brown rice in glass bowl over wooden background

          ข้าว เป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญของประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกใบนี้ และเป็นที่ทราบกันดีว่าเมล็ดข้าวสารมีสีขาว แต่มีบางพันธุ์ที่มีเมล็ดเป็นสีอื่น เช่น ข้าวแดง

          ข้าวแดงจะมีความเข้มข้นของสาร proanthocyanidinsและ anthocyanins สูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยจะมียีนสองตัวเสริมกัน คือ Rcและ Rd ที่ควบคุมสีแดงของเมล็ดข้าว ข้าวป่าสายพันธุ์ Oryzarufipogon ก็มีเมล็ดสีแดง ในขณะที่พันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่มีเมล็ดสีขาว เนื่องจากยีน Rc โดนลบออกไป

          นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซียะเหมินและสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรฝูเจี้ยน (Xiamen University and Fujian Academy of Agricultural Sciences) ได้ใช้ CRISPR-Cas9 เพื่อนำส่วนที่ถูกลบ คือยีน Rcกลับมา ซึ่งประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนเมล็ดข้าวขาวของข้าวสามสายพันธุ์ ให้กลายเป็นเมล็ดข้าวสีแดงโดยทำให้เกิดสาร proanthocyanidins และ anthocyanidins ในระดับสูง

         นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ที่สำคัญเมื่อเทียบกับข้าวป่าซึ่งหมายความว่าการนำกลับคืน ยีนRcไม่มีผลต่อลักษณะทางการเกษตรอื่น ๆ ในข้าวปกติ

         ครับ จะเห็นได้ถึงศักยภาพที่สำคัญของ CRISPR-Cas9 ในการพัฒนาพันธุ์พืช ทำไมจึงไม่มีความชัดเจนของเรื่องนี้ในนโยบายของรัฐบาล

         อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pbi.13125

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ