ฝ้ายบีทีในมาลาวี ปลูกเป็นเชิงพาณิชย์ได้แล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

       มาลาวีใกล้จะได้ปลูกฝ้ายบีทีในเชิงพาณิชย์แล้ว เนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมมีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก กรมวิจัยการเกษตร (Department of Agricultural Research – DAR) กำลังดำเนินการทดสอบการแสดงออกทั่วประเทศโดยการเพาะปลูกเพื่อประเมินผลการดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขของเกษตรกร และพิจารณาการวิเคราะห์ทางสังคม – เศรษฐกิจของผลกระทบของเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารเพื่อการปลดปล่อยเทคโนโลยีนี้ ผ่านคณะกรรมการที่ชื่อว่า Agricultural Technology Clearing Committee (ATCC)

      การทดสอบภาคสนามได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในห้าแห่งทั่วประเทศ ผลลัพธ์จากการทดสอบในหลายพื้นที่มีความสอดคล้องกันและแสดงให้เห็นว่าผลผลิตและหนอนเจาะสมอของฝ้ายบีทีได้รับการป้องกันที่ดีกว่าพันธุ์ฝ้ายทั่วไป ข้อได้เปรียบคือมีผลผลิตมากเป็นสองเท่า!

       พันธุ์ฝ้ายทั่วไปนั้นปราศจากความต้านทานต่อหนอนเจาะสมอฝ้ายที่บังคับให้เกษตรกรต้องพ่นสารเคมีป้องกันมากถึงเจ็ดถึงแปดครั้งเพื่อควบคุมศัตรูพืช เกษตรกรที่ยากจนแทบจะไม่สามารถพ่นสารเคมีที่มีราคาแพงรวมถึงการจ้างแรงงานในการพ่น ทำให้การปลูกฝ้ายทำกำไรได้น้อยลงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      หนทางการวิจัยฝ้ายบีทีนั้นยาวนานและท้าทาย ซึ่งการทดสอบภาคสนามแบบมีข้อจำกัด ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในปี 2555หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้กำกับดูแล

       ครับ บ้านเราได้มีการทดสอบภาคสนามฝ้ายบีทีมานานแล้ว ก็ได้ผลเหมือนกับที่มาลาวีและที่อื่น ๆ แต่บ้านเราไม่ยังไม่อนุญาตให้ปลูกจนถึงขณะนี้

       อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://africenter.isaaa.org/malawis-bt-cotton-research-experience-provides-african-agri-biotech-researchers-invaluable-lessons/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ