การใช้สารพิษของแมงมุม ในการปกป้องพืชอย่างยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

          หนึ่งในโครงการวิจัยใหม่ที่มีความสำคัญ คือ การใช้สารพิษของแมงมุม ในการปกป้องพืชอย่างยั่งยืน และลดการใช้สารเคมี ในโครงการ EcoStack

         วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการผลิตพืชอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาทรัพยากรใหม่เพื่อสนับสนุนความหลากหลายทางชีวภาพทางการเกษตร และการคงอยู่ของระบบนิเวศ

          สารเคมีกำจัดศัตรูพืชจำนวนมากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น neonicotinoidsจะอยู่ ภายใต้การตรวจสอบและกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย ที่เกิดจากการใช้สารเคมีดังกล่าว

          แมงมุมและตัวต่อที่เป็นปรสิตบางชนิด (สิ่งมีชีวิตที่ไปอาศัยอยู่กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นแล้วเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ ในขณะที่อีกฝ่ายเสียประโยชน์) จะผลิตสารพิษที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูหลากหลายชนิด แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ

           โครงการวิจัยนี้จะผลิตโปรตีนในระดับนำร่องผ่านระบบการแสดงออกของยีสต์ซึ่งจะถูกแยกและถูกใช้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูชีวภาพชนิดใหม่ เพื่อการทดลองภาคสนาม

           เมื่อสารนี้ถูกฉีดเข้าไปในแมลงศัตรูพืชโดยแมงมุมหรือตัวต่อสารประกอบเหล่านี้จะเป็นสารพิษที่มีศักยภาพ นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (Newcastle University) ได้รวมสารพิษเหล่านี้เข้ากับโปรตีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นเลคติน(lectin) จากต้นหยาดหิมะ(common snowdrop plant) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวนำพาสารพิษผ่านเข้าสู่ลำไส้ของแมลงเพื่อฆ่าศัตรูพืช

            ครับ ขอให้อย่าหยุดคิด เพื่อความก้าวหน้าในงานวิจัยและพัฒนาต่อไปครับ!

           อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.farminguk.com/news/Spiders-natural-toxins-to-help-protect-crops-in-new-project_51045.html

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ