ความเข้าใจพื้นฐานว่าด้วย”จีเอ็มโอ”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

             ถ้าเราต้องการค้นหาออนไลน์สำหรับคำว่า จีเอ็มโอ (“GMO”) จะได้ผลลัพธ์ออกมามากกว่า 88 ล้านรายการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าตกใจ ที่แสดงถึง ความหลากหลายของข้อมูลที่มีจำนวนมาก ความสงสัย ความเห็นที่น่ารังเกียจและข้อกล่าวหาที่นำไปสู่ความขัดแย้ง

           รวมถึงการอ้างสิทธิ์ สำหรับผู้บริโภคทั่วไป การแยกข้อมูลของแหล่งที่เชื่อถือได้ออกจากการโฆษณาชวนเชื่อถือเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่ก็พอทำได้

          สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือ จีเอ็มโอ คืออะไร? แม้แต่คำตอบสำหรับคำถามนี้ ก็ยังอาจเป็นที่ถกเถียงกันได้ แต่พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม เกิดจากกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในจีโนมของสิ่งมีชีวิต

        ธรรมชาติมีการปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบตลอดเวลา ซึ่งเป็นความพยายามที่จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

          หัวข้อที่ถกเถียงกันมากที่สุดเกี่ยวกับ จีเอ็มโอคือ ประเด็นที่เป็นภัยต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม นักวิจัยเช่น Rebecca Grumet ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ในภาควิชาพืชสวนของมหาวิทยาลัย Michigan State University ชี้ให้เห็นว่าคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัย อาจเกิดขึ้นได้กับการปรับปรุงพันธุ์แบบเดิมเนื่องจากพืชสามารถสร้างสารพิษได้ด้วยตัวเอง

         Grumet กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีทางพันธุวิศวกรรมไม่ได้เป็นอันตรายเพียงเพราะเป็นพันธุวิศวกรรม และ ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงจีโนมของพืชสิ่งที่สำคัญไม่ใช่วิธีการที่ใช้

ครับ การสร้างความเข้าใจและการให้ความรู้ที่เป็นจริงบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ยังมีความจำเป็น แต่บ้านเราไม่คิดเช่นนั้นครับ

           อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://msutoday.msu.edu/feature/2018/gmos-101/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ