สร้างความต้านทานโรคพืชด้วยวิธีใหม่ “Knock In”

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

นักวิทยาศาสตร์จาก Texas A&M AgriLife Research ได้พัฒนาเทคนิคการแก้ไขยีนแบบใหม่ ที่มีศักยภาพในการสร้างความต้านทานต่อโรคของพืชอาหารหลักในวงกว้าง(broad-spectrum disease resistance)โดยไม่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพอื่น ๆ
Dr. Junqi Song นักโรคพืชของ AgriLifeและทีมนักวิจัย ได้ทำการศึกษาแนวทางการแก้ไขยีนด้วยวิธี “knock-in”ที่จะช่วยให้พืชมีความต้านทานโรคได้ดีกว่า ในพืชหลายชนิด แทนที่จะใช้การแก้ไขยีนด้วยวิธีswitch genes off หรือ knock out

กลุ่มนักวิจัยได้ใช้ ระบบ CRISPR-Cas9 หรือการ knock in เฉพาะกลุ่มพันธุกรรมที่เป็นตัวกำกับดูแลในการสร้างความต้านทานต่อโรคโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพืช

Dr. Song เน้นว่า ถ้าเปรียบเทียบวิธีการ การใช้ การ knock-in จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนมากกว่า การ knock out การ knock in จะมีรูปแบบของระบบการชักนำที่ช่วยให้ยีนต้านทานที่มีอยู่ในต้นพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันการเข้าทำลายของโรค
กลุ่มวิจัยของ Dr. Songในปัจจุบันศึกษาแนวทางในการป้องกันโรคใบไหม้ในมะเขือเทศและมันฝรั่ง แต่ด้วยวิธีการดังกล่าว อาจนำไปใช้ได้กับพืชอาหารชนิดอื่น เช่น ข้าวสาลี ข้าว ฝ้าย สตรอเบอร์รี แครอท และส้ม เป็นต้น
ครับการพัฒนาเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก ถ้ายังไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์ ความล้าหลังของประเทศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน
เพิ่มเติมได้ที่ https://today.agrilife.org/2018/07/02/knock-i  อ่านn/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ