ออสเตรเลียให้ปลูกต้นคำฝอยดัดแปลงพันธุกรรมมีกรดโอเลอิกสูง

Safflower

หน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยียีนของออสเตรเลีย (Australia’s Office of the Gene Technology Regulator – OGTR) ได้มอบใบอนุญาต DIR 158 ให้ปลูกต้นคำฝอยดัดแปลงพันธุกรรมให้มีกรดโอเลอิกสูง เป็นการค้า

ต้นคำฝอยจะถูกปลดปล่อยให้ปลูกได้ทั่วประเทศออสเตรเลีย เมล็ดคำฝอยจะถูกนำมาใช้ในการผลิตน้ำมันเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและใช้เป็นอาหารสัตว์ แต่จะไม่ใช้เป็นอาหารมนุษย์

ทั้งแผนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการออกใบอนุญาต ได้เป็นบทสรุปสุดท้าย หลังจากที่ได้มีการทำประชาพิจารณ์ และได้ทำการปรึกษากับภาครัฐทั้งระดับรัฐและรัฐบาลกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการที่ให้คำแนะนำทางเทคนิคด้านยีน รวมถึงสภาในระดับท้องถิ่น

แผนการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการออกใบอนุญาต และคำถาม คำตอบ ของการอนุญาตให้ปลูกเป็นการค้า ดูได้ทางออนไลน์จากเว็บเพจของ OGTR

ครับ เป็นตัวอย่างหนึ่งของการใช้นวัตกรรมด้านพันธุ์พืชในยุค เกษตร 4.0 ครับ!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/DIR158

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ