ข้าว GMO ให้มีธาตุเหล็ก-สังกะสีสูง

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต 

This was taken in Tokyo, Japan.

นักวิจัยจาก ETH Zurich นำโดย NavreetBhullar จาก Institute of Molecular Plant Biology ได้ดัดแปลงพันธุกรรมข้าวที่นิยมปลูกกันทั่วไป เพื่อให้มีปริมาณของธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 จากปริมาณที่แนะนำ ซึ่งธาตุเหล็กที่ว่านี้ บริโภคแล้วจะบำรุงเลือด แก้ภาวะโลหิตจางได้เยี่ยม

นอกจากนี้มากกว่าร้อยละ 170 ของปริมาณที่แนะนำสำหรับธาตุสังกะสี ในเมล็ดข้าว โดยธาตุสังกระสีนั้น ถือเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง ปกติจะอยู่ใน เนื้อสัตว์ทุกประเภท ตับ นม เนย ปู กุ้ง ไข่ เป็นต้น

Bhullarและทีมนักวิจัย ได้ร่วมกันสร้างพันธุกรรมที่แสดงออกของยีน 3 ยีน ในต้นข้าว หนึ่งยีนจะช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุเหล็กมาเก็บไว้ใน แวคิวโอล (vacuoles คือ ถุงบรรจุสาร มีลักษณะเป็นถุง มีผนังห่อหุ้ม ภายในมีสารต่าง ๆ บรรจุอยู่)

[adrotate banner=”3″]

อีกยีนหนึ่งเป็นยีนที่สร้างธาตุเหล็กในรูปของโปรตีนที่เรียกว่า Ferritin และยีนตัวสุดท้าย เป็นยีนที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดูดซับธาตุเหล็กและสังกะสีทางราก ซึ่งข้าวดัดแปลงพันธุกรรมดังกล่าวนี้ ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและในสภาพโรงเรือนมาแล้ว และจะถูกนำไปทดสอบในสภาพแปลงทดลองในอนาคต

Bhullar กล่าวว่า สิ่งแรกที่จะต้องทำคือการยืนยันว่า ระดับของธาตุสังกะสีและเหล็ก ยังคงมีระดับสูงในเมล็ดในสภาพแปลง จากนั้นจะต้องทำการประเมินความเป็นประโยชน์ในมนุษย์ ซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะใช้ประโยชน์ได้ทางการค้า

           ครับ ถ้าไม่มีการต่อต้านจากเอ็นจีโอ ก็คงมีโอกาสได้ใช้ครับ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2018/06/transporting-micronutrients-more-efficiently.html