“โก โฮลเซลล์” ผนึกกรมการค้าภายใน เชื่อมโยงผลไม้ตะวันออก

  •  
  •  
  •  
  •  

 GO Wholesale (โก โฮลเซลล์) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ในระบบสมาชิก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ กรมการค้าภายใน, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และสระแก้ว ประชุมเชื่อมโยงซื้อขาย “ผลไม้ภาคตะวันออก” ผ่านตลาดข้อตกลง

โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน  เพื่อเปิดรับผลผลิตและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ฤดูกาลให้กับชาวสวน  โดยมีเกษตรกร ผู้รวบรวม สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด ลองกอง มะม่วง) จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว เข้าร่วมงานและให้ความสนใจ ในการเชื่อมโยงผลผลิตมาจำหน่ายที่ โก โฮลเซลล์