ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานลูกค้า ADBC ณ ระเทศจีน

  •  
  •  
  •  
  •  

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยนายเชษฐา แหล่ป้อง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมงานอุตสาหกรรมโรงงานน้ำตาล เมืองฉงจั่ว แหล่งผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของจีน ซึ่งเป็นลูกค้าของ Agricultural Development Bank of China (ADBC)

โรงงานโรงงานน้ำตาล เมืองฉงจั่ว มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุตสาหกรรมน้ำตาลและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูก  การนำเครื่องจักรกลมาใช้ การควบคุมคุณภาพ การแปรรูปที่ไม่เพียงแต่การผลิตน้ำตาลเท่านั้น แต่ยังมีการนำชานอ้อยไปทำกระดาษ ผลิตไฟฟ้า และปุ๋ยกากน้ำตาลนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยีสต์ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ Sungain Circular Economic Industrial Park สถานที่ตั้ง Jiangzhou District, Chongzuo, Guangxi, China

โดยมีผู้จัดการสาขา ADBC :  Li Fang, President of Chongzuo Branch ผู้จัดการโรงงานน้ำตาล ZhangXin Product Manager of Guangxi Chongzuo Xianggui Sugar Industry Co., LTD และ ZhouHua, Executive Assistant นำชมและบรรยาย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา