SME D Bank ลงพื้นที่ จ.สกลนคร  เยี่ยมชมกิจการลูกค้า ที่ รับประโยชน์ “เติมทุนคู่พัฒนา” 

  •  
  •  
  •  
  •  

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร   เยี่ยมชื่นชมกิจการลูกค้าธนาคารพื้นที่ จ.สกลนคร ซึ่งธนาคารสนับสนุนตลอดเส้นทางธุรกิจ ทั้งด้านการเงินควบคู่การพัฒนา ช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพให้ลูกค้าเดินหน้าธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้แก่ “ร้านครามสกล” ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมคราม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกต้นคราม และการย้อมคราม  มายกระดับสินค้าให้หลากหลาย ทันสมัย เพิ่มมูลค่า ส่งต่อประโยชน์สร้างรายได้สู่ชุมชน,

“บริษัท คิงส์ไอซ์แมน จำกัด” ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งเพื่อบริโภค กับ “บริษัท คิงส์ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด จำกัด”  ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด นำเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างคล่องตัว และ “บริษัท สมาร์ทอิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด”  ประกอบกิจกรรมโรงงานผลิตประติมากรรมกลางแจ้ง สวยงามอลังการ สำหรับเป็นแลนด์มาร์คการท่องเที่ยว  ณ จ.สกลนคร เมื่อเร็ว ๆ   นี้