ธ.ก.ส.จัดประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ

  •  
  •  
  •  
  •  


นางอมรา กลับประทุม กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.เป็นประธานในการประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธ.ก.ส. ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2562ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล โดยภายในงานมีการแข่งขันเกมเศรษฐีอัจฉริยะการออมเกมตอบคำถาม เกมอัจฉริยะฟ้าแลบและการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียน ซึ่งแบ่งการประกวดเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

สำหรับผลการประกวดโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส. ดีเด่นประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระดับประถมศึกษาได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลบ้านสวนตาล จังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี) จังหวัดนครพนม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ (บรรพตานุสสรณ์) จังหวัดนครสวรรค์และระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตากรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนนันทนวิทย์ จังหวัดชลบุรีและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ