“กรมหลวงราชสาริณีฯ”ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ๙ ชนิด ๔๙๐,๐๐๐ ตัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

  •  
  •  
  •  
  •  

     เมื่อ เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่๗ ธันวาคม ๒๕๖๒สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ กรมประมง น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์ปลาไทยเพื่อทรงปล่อยจำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาชะโอน ปลาโพง และปลาบึก รวมทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้ประชาชน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประสูติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น ๕) สำนักงานอัยการภาค ๒ สำนักงานอัยการสูงสุด และทรงเป็นอาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ