ธ.ก.ส.-จุฬาราชมนตรีร่วมสร้างสาธารณกุศลผ่าน QR ทำ D ระบบอิสลาม

  •  
  •  
  •  
  •  


นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานเข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์บริการทั้งสินเชื่อและเงินฝากรักษาทรัพย์ (วะดีอะห์) ของกองทุนธนาคารอิสลามธ.ก.ส. รวมถึงQR ทำ D ระบบอิสลาม ซึ่งเป็นการโอนเงินบริจาคผ่านโทรศัพท์ โดยแสกนQR code

ทั้งนี้เพื่อส่งต่อไปยังศาสนสถาน โรงพยาบาล โรงเรียน และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ โดยข้อมูลการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคและหน่วยรับบริจาคโดย QR ทำ D ดังกล่าวจะเปิดตัวในวันที่ 19 ธันวาคมนี้พร้อมขอคำแนะนำในการดำเนินงานของกองทุนอิสลามจากท่านจุฬาราชมนตรีและคณะณสำนักจุฬาราชมนตรี เขตหนองจอก กรุงเทพเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ