ประธานกรรมการ ธพว.คนใหม่มอบนโยบายเน้นมุ่งพัฒนาต่อยอดผู้ประกอบการไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

        เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(ธพว.) หรือ SME D Bank มอบนโยบายผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ธพว. คนใหม่

      ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ทั้งด้านการเติมเต็มองค์ความรู้ และด้านบริการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการไทยทุกมิติ พร้อมทั้งเป็นประธานตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพนักงานอย่างใกล้ชิด ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ