ผอ.EJF พบ “อลงกรณ์” หารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา IUU

  •  
  •  
  •  
  •  

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ นายสตีเว่น เทนท์ (Steve Trent) ผู้อำนวยการมูลนิธิ Environmental Justice Foundation (EJF) จากสหภาพยุโรปพร้อมคณะ เพื่อหารือและรับทราบความคืบหน้าการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU

โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นางอุมาพร พิมลบุตร รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายอดิศร พร้อมเทพ ที่ปรึกษากรมประมง ร่วมหารือ และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาการทำประมงของไทยให้ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป สำหรับมูลนิธิ EJF เป็นองค์การเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ซึ่งรวมถึงการต่อต้านการทำประมง IUU ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ