SME D Bank ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 17 ปี สคร.

  •  
  •  
  •  
  •  

นายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ นางจงรักษ์ โปลิตานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ครบรอบ 17 ปี พร้อมร่วมสนับสนุนสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สคร.

โดยมี นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เกียรติต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ SME Bank Tower สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ