“เจียไต๋”ขับเคลื่อนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทยสู่สากลในงาน Thailand International Seed Trade 2019

  •  
  •  
  •  
  •  

         บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์และธุรกิจการเกษตรของประเทศไทยสู่ความเป็นสากล โดยได้ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและผลิตผลทางการเกษตร ภายในงาน Thailand International Seed Trade 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 13-14 กันยายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

    สำหรับงาน งานThailand International Seed Trade 2019 จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กรมวิชาการเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และภาคเอกชน โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผศ. ดร. ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ร่วมในพิธีเปิดงาน

         วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้ง เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาค (Seed Hub) ที่มีความพร้อมอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ปัจจัยการผลิตต่างๆ การปรับปรุงพันธุ์ ไปจนถึงการค้าขายเมล็ดพันธุ์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้พบปะเพื่อเจรจาการค้า แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิต การปรับปรุงพันธุ์ รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการป้องกันโรคพืช เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิต ส่งเสริมการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมขยายผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศไทยสู่ตลาดระดับนานาชาติ

 

      

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ