เครือข่ายหนี้สินชาวนาฯยืนหนังสือถึงรมว.เกษตรฯขอให้จัดประชุม กก.กองทุนฟื้นฟูฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย และสหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย เข้าพบ เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ทั้งนี้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิก และเร่งรัดติดตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ