แม็คโคร ร่วมกาชาดจังหวัดพิษณุโลกมอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดยนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน (ที่ 2 จากขวา)ร่วมกับ สภากาชาดไทย กาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบสิ่งของยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย

โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ นางภัทรรัตน์ เจริญสุรภิรมย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก(ที่ 5 จากซ้าย )เป็นประธานในพิธีมอบโดยมีประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติเนื่องจากอิทธิพล “พายุโพดุล”  มารับถุงยังชีพเป็นจำนวนมาก ณ หมูบ้านดงพลวง ต.วังพิกุล อ.วังทอง  จ.พิษณุโลก

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ