ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ เปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตาร์ลัก ต้อนรับลูกค้าจังหวัดปังกาสินัน

  •  
  •  
  •  
  •  


นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ให้การต้อนรับลูกค้าอาหารสัตว์ จากจังหวัดปังกาสินัน จำนวน 50 ราย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ที่มีมาตรการป้องกัน ASF ด้วยระบบ Biosecurity ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ตาร์ลัก จังหวัดตาร์ลัก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อเร็วๆนี้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ