ซี.พี. บังคลาเทศ ต้อนรับเกษตรกร-ตัวแทนจำหน่ายเยี่ยมชม การผลิตอาหารปลาปลอดภัยมาตรฐานโลก

  •  
  •  
  •  
  •  


นายชลสิทธิ์ เวทยะวานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซี.พี. บังกลาเทศ จำกัด ให้การต้อนรับ เกษตรกรและตัวแทนจำหน่ายในเขตภาคเหนือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ จำนวน 22 คน เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำโบกูร่า

ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารปลาแห่งใหม่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล.

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ