ส่งเสริมการใช้สารชีวภาพในงาน”ใต้ร่มโพธิ์ทอง หอการค้าแฟร์อ่างทอง”

  •  
  •  
  •  
  •  

     นายมนตรี บุญจรัส (สวมสูท)ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับ 1 ในประเทศไทย ร่วมออกบูธในงาน ใต้ร่มโพธิ์ทองหอการค้าแฟร์อ่างทอง” ครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแบบยั่งยืนและปลอดภัย และส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีให้แก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิดการสร้างภาพลักษณ์จังหวัด ให้เป็นเมืองเกษตรและแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ รวมถึงแนะนำจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทยเพื่อเกษตรกรไทย และสอนเทคนิคการเพาะเห็ดแบบปลอดสารพิษให้แก่ผู้สนใจภายในงาน

โดยภายในงานมีการนำสินค้าที่ขึ้นชื่อของ 77 จังหวัดมาจำหน่ายให้ชิมและช้อปกันอย่างจุใจ และมีไม้พันธุ์ดี วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอ่างทองและพื้นที่ใกล้เคียง ณ วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ