ธ.ก.ส. จัดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  •  
  •  
  •  
  •  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จัดทำ โครงการปฏิบัติธรรมพนักงาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรม การฝึกจิตภาวนา สร้างศีล สมาธิ ปัญญา ตามหลักพระพุทธศาสนา

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสันติ เจริญสุข ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายพีระพงศ์ คำชื่น ผู้ช่วยผู้จัดการ และพนักงานกว่า 100 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ