สยามคูโบต้า ร่วมกับกรมการข้าว และ ธ.ก.ส. ลงนามMOU “เกษตรปลอดการเผา Zero Burn”

  •  
  •  
  •  
  •  

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว(ซ้ายสุด) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด(กลาง) และ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ขวาสุด) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ในกระบวนการผลิตข้าว

เพื่อกำหนดแนวทางโครงการเกษตรปลอดการเผาในข้าวอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งร่วมกำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการปล่อยสินเชื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ในโครงการเกษตรปลอดการเผาณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ