ธ.ก.ส. ร่วมงานMekong Hub Knowledge and Learning Fair

  •  
  •  
  •  
  •  

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ร่วมประชุม Mekong Hub Knowledge and Learning Fair (MKLF)ร่วมกับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (IFAD) ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 เพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง (Mekong Hub Knowledge and Learning Fair หรือ MKLF) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทยภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้ผลิตรายย่อยกับภาคเอกชนและสถาบันการเงินภาคเกษตร”

ในการประชุมมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและกิจกรรมโครงการที่ IFAD ให้การสนับสนุนแต่ละประเทศ ทั้งนี้ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาเกษตรกรรมในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง”ร่วมกับรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยจากประเทศต่าง ๆ

ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในฐานะเป็นสถาบันการเงินภาคเกษตรชั้นนำของประเทศและภูมิภาคเอเชีย พร้อมแสดงบูธนิทรรศการผลงานเกี่ยวกับประสบการณ์ของ ธ.ก.ส.ในการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตภาคเกษตรกับสถาบันการเงินเกษตร การตลาดและการแปรรูปภาคเกษตร และพื้นที่การดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถนำคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เดินทางไปดูงานได้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ