ให้ความรู้จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  •  
  •  
  •  
  •  

นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “การใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ให้ความรู้ด้านการผลิตจุลินทรีย์จากทรัพยากรในท้องถิ่น อาทิ หน่อกล้วย ตอซัง ฟางข้าว มูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง ฯลฯ เพื่อร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน รวมถึงแนะนำผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย ได้แก่ อินดิวเซอร์ (Inducer) คัทอ๊อฟ (CutOff) ฟอร์แทรน (ForTran) ไบโอแทค (BioTact) และ ไบโอเซ็นเซอร์ (Biosensor) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร

ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัย ทดแทนการใช้สารพิษ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ