ธ.ก.ส.บริจาคเงินวัดพระบาทน้ำพุ ผ่านQR ธรรม D ธ.ก.ส.

  •  
  •  
  •  
  •  

พระราชวิสุทธิประชานาท (ท่านเจ้าคุณอลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ร่วมเปิดโครงการ QR ธรรม D (e-Donation)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้แสวงบุญใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการทำบุญแทนการทำบุญด้วยเงินสด และตอบสนอง life style ยุคใหม่ของลูกค้าที่นิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ และได้รับการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว สำหรับการบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร เช่น ศาสนสถาน (วัด, มัสยิด, คริสตจักร) สถานศึกษา โรงพยาบาล องค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ

ซึ่งผู้บริจาค ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร เนื่องจากการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากรที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาค ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562