ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ สานต่อโครงการ “Learning Today, Leading Tomorrow” ปีที่ 3

  •  
  •  
  •  
  •  


นายสุนทร ตันทนะเทวินทร์ รองประธานกรรมการ และ นายอุดมศักดิ์ อักษรภักดี กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์  หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน จัดโครงการ “Learning Today, Leading Tomorrow” ปีที่ 3 มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 320 คน จาก 5 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนประถมกูโกะ, โรงเรียนประถมอดัมซัน, โรงเรียนประถมเอฟซี เดลซาริโอ, โรงเรียนประถมอัสซันชั่น คอนซุนจี อำเภอซามาล และโรงเรียนประถมนากวาลิง อำเภอพิลาห์ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบาตาอาน จังหวัดบาตาอาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ