ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าดีเด่นม.แม่โจ้ “อุทัย สอนหลักทรัพย์”

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอาจารย์จากสาขาเทคโนโลยียางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากม.แม่โจ้ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานเครือข่ายและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรศิษย์เก่าดีเด่นแม่โจ้ ประจำปี 2560/2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ