แสดงความยินดีล่วงหน้ากับ “อุทัย สอนหลักทรัพย์” ศิษย์เก่าดีเด่นแม่โจ้

  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้แทนภาคีเครือข่าย จ.ระยอง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่ง(สยยท.) ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาในฐานะศิษย์เก่าดีเด่นแม่โจ้ ในวันที่ 7 มิ.ย.62 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โดยมี ดร.เกษมสันต์ จิณณาวาโส  ประธานกรรมการกำกับฯ EEC และ นางสาวพจนี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผนฯ EEC พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ภายหลังประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ