ธ.ก.ส.ต้อนรับคณะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรออสเตรเลีย

  •  
  •  
  •  
  •  

นายนิพัฒน์ เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ให้การต้อนรับ Dr.IlonaStobutzki อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือและรับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของธ.ก.ส. รวมถึงนโยบายทางการเกษตรที่ ธ.ก.ส.ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งเพื่อเป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงการดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและภาคเกษตรของประเทศในอนาคตในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ