สีสันเปิดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ”

  •  
  •  
  •  
  •  

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” เพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร และการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ ณ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ