“อ.ยักษ์” ลุยทุ่งเปิดงาน “จอบแรก หัวนา – ราษีไศล”

  •  
  •  
  •  
  •  

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานจอบแรก หัวนา – ราษีไศล และบรรยายพิเศษ เรื่อง โครงการชลประทานเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ณ บ้านหาญฮี ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ