ซีพีเอฟจัดให้ความรู้แก่พนักงานติดตามผลการกักเก็บคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้

  •  
  •  
  •  
  •  

คุณสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร “การวัดผลการให้บริการระบบนิเวศ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ของ CPF” ปีที่ 6 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.

โดยมีคุณณฐมน กะลำพะบุตร ผู้จัดการสำนักบริหารและส่งเสริมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ, คุณอนุชิต ศรีสุระ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม สายธุรกิจไก่เนื้อ และคุณสุรพัฒน์ สายเพชร ผู้จัดการแผนก ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเพื่อนพนักงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าโครงการรักษ์นิเวศ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ฟาร์มและโรงงานทั่วประเทศ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ